Програма "GreenUp: Водородът - ключът за висока енергийна ефективност и чист въздух"

3_WhatsApp%20Image%202020-11-30%20at%201
Photo 1.jpeg
Picture6_edited.png

"Green Up: Водородът - ключът за висока енергийна ефективност и чист въздух" е програма на Грийн Иновейшън ООД, целяща да подпомогне интеграцията на водород и водородно базирано гориво в обществени сгради. 

Програмата е водена от кредото на нашата компания, че водородните технологии трябва да са достъпни тук и сега, особено на местно ниво, за да "доведем" ползите от водорода по-близко до гражданите.

Кой може да кандидатства: Общини или други правни субекти, които управляват и/или стопанисват обществeни сгради. 

Кога могат да се подават кандидатури за участие в програмата: 7 юни - 17 юли 2021г.

Как се кандидатства: Законов представител на обществената сграда трябва да изпрати е-мейл със заявление на интерес към интеграцията на GI5000 със заглавие на съобщението "Кандидатура по програма GreenUp" на i.petkov@green-innovation.bg до 17 юли 2021г. Текстът на е-мейла трябва да включва име и адрес на обществената сграда, обща топлинна мощност на отоплителната инсталация и вид използвано конвенционално гориво.

Как ще бъдат избрани сградите за участие:  Кандидатурите ще бъдат одобрявани по реда на получаване. Първите 20 кандидата ще станат част от програмата. Ако одобрен кандидат забави подписването на договор с повече от един месец след изразения интерес от своя страна и получено одобрение от Грийн Иновейшън, кандидатът губи правото си на участие в програмата и мястото му се заема от следващия кандидат от списъка на изчакващи, които не са сред първоначалните 20 успешни кандидатури.

Обхват на програмата: Програмата ще обхване интеграцията на 20 системи GI5000 в обществени сгради на територията на България. Всички интеграции на GI5000 в рамките на програмата GreenUp трябва да са доставени и монтирани не по-късно от 30.11.2021г.

Какво предлада програмата: GreenUp е програма, която дава възможност на бенефициентите да направят първата стъпка към зелен преход на достъпна цена.Тя предлага интеграция на нашата система GI5000 към отоплителни котелни системи на обществени сгради с календар на плащане от 30% авансово плащане от крайната цена и оставащите 70% разсрочени на равни месечни вноски за период не повече от 36 месеца след доставка и инсталация.

Преференциалната цена от 69 900 лв. за интеграцията на една система GI5000 в обществена сграда за целите на програмата GreenUp включва всички дейности, свързани с производството, адаптацията, доставката, инсталацията, обучение на персонала и регулярни технически проверки два пъти в годината. Допълнителни такси за подръжка няма да бъдат изисквани.

Максималният срок от 36 месеца за завършване на плащанията е калкулиран въз основа на средния период за откупуване на инвестицията.

Защо обществени сгради: Интегрирана към котелни отоплителни системи GI5000 постига най-малко 30% икономия от количеството използвано конвенционално гориво. Тази икономия влияе положително не само на разходите за съответната обществена сграда, но и на качеството на въздуха за местната общност. Предвид отоплителната инфраструктура в обществените сгради в страната, изполваща значителни количества предимно фосилни горива, ние вярваме, че е изключително важно да предложим достъпна възможност за интеграцията на чисто водородно гориво.

Какви отоплителни системи са подходящи за интеграция: GI5000 може да бъде интегрирана към котелни отоплителни системи, използващи природен газ, пелети, дизел, мазут и др. 

Заключително събитие: След приключване на исталацията на всички системи в рамките на GreenUp, ще бъде организирано заключително събитие с всички бенефициенти, за да се отчете изпълнението на програмата.