Търсене

Грийн Иновейшън стана част от инициативата Hydrogen Global на Световния енергиен съвет

Българският производител на електролизьори „Грийн Иновейшън“ (Green Innovation) се присъедини към инициативата Hydrogen Global на Световния енергиен съвет (World Energy Council). Така компанията ще участва в работните групи за разработването на анализи и доклади на съвета по темата водород, редом с глобални заинтересовани страни като Siemens Energy, Австрийския технологичен институт и правителството на Австралия.


Инициативата Hydrogen Global стартира през 2019г. като платформа за окуражаване на производството и употребата на чист водород и горива, базирани на водорода. Платформата обхваща целия спектър на веригата за създаване на стойност на водородната икономика, като основните й принципи и цели са изложени в хартата Hydrogen Global. Стъпвайки върху основата на глобалната мрежа от експерти в областта на енергетиката на Световния енергиен съвет, Hydrogen Global „сглобява“ проекти, програми и организации, работещи с водород, за да даде повече видимост на добавената стойност на тяхната работа за декарбонизацията на ключови сектори и за справяне с измененията на климата на глобално ниво.


Българската компания „Грийн Иновейшън“ разработва технологии за производство на водород и водородни горива от 2016г. Тя е и единствената българска компания, приета за членство в Европейския алианс за чист водород, като участва в работата на кръглата маса за производство на водород.


Повече за инициативата Global Hydrogen на World Energy Council може да откриете тук: https://www.worldenergy.org/impact-communities/innovation/hydrogen-charter
197 преглеждания0 коментара